Temari - Ofimega acadèmies
Español Esp Català Cat

 

Temari complet en format PDF

Temari matemàtiques ESO (resum)

TEMARI 1r ESO
1.Nombres naturals
2. Divisibilitat
3. Nombres enters
4. Nombres decimals
5. Fraccions i nombres racionals
6. Proporcionalitat
7. Sistema mètric decimal
8. Elements del pla
9. Polígons
10. Àrees de les figures planes
11. Circumferència i cercle
12. Gràfiques i funcions

TEMARI 2n ESO
1. Ddivisibilitat
2. Nombres enters
3. Fraccions
4. Proporcionalitat
5. Sistema sexagesimal
6. polinomis
7. Equacions de primer grau
8. Triangles
9. Semblança
10. Elements de l'espai
11. Àrees i volums dels cossos geomètrics
12. Gràfiques i funcions
13. Estadística

TEMARI 3r ESO
1. Fraccions i nombres racionals
2. Polinomis
3. Equacions de primer grau
4. Sistema d'equacions
5. Successions
6. Gràfiques i funcions
7. Funcions II
8. Geometria plana i àrees
9. Translacions, girs i simetria
10. Elements de l'espai
11. Àrees i volums dels cossos geomètrics
12. Probabilitat
13. Estadística

TEMARI 4 ESO
1. Fraccions i nombres racionals
2. Polinomis
3. Sistema d'equacions
4. Inequacions
5. Vectors
6. Equació de la recta
7. Equacions de segon grau
8. Trigonometria
9. Funcions
10. Combinatòria
11. Probabilitat

 


Principal__ |__ Avís legal __| __Privacitat__ | __Contacte__ |__ Facebook F |__ Tweter F |__ Tweter